Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü

Araştırma ve Projeler

Tamamlanmış Projeler
Proje Yürütücüsü Proje Adı Destekleyen Kuruluş
Doç. Dr.Cengiz AKBULAK Coğrafi İşaretler ve Kırsal Kalkınma: Ezine Peyniri Örneği TÜBİTAK
Doç. Dr. Vedat ÇALIŞKAN
 
Çardak Lagünü (Lapseki, Çanakkale) Çevresinde Doğa Kaynaklı Turizm Potansiyelinin Araştırılması ÇOMÜ BAP
Doç. Dr.Cengiz AKBULAK Analitik Hiyerarşi Süreci ve Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak Kara Menderes Havzasında arazi uygunluk analizinin yapılması TÜBİTAK
Doç. Dr. Vedat ÇALIŞKAN Çanakkale Kentinde Suçun Coğrafyası ÇOMÜ BAP
Doç.Dr. Selver Özözen KAHRAMAN İstanbul'da Seçimlerin Mekansal Analizi Ve Alansal Kırılmaların Belirlenmesi:      1991, 1995,1999, 2002 Milletvekili Genel Seçimleri TÜBİTAK
Doç.Dr. Selver Özözen KAHRAMAN Tuzla Çayı (Ayvacık) Havzası'nın Kırsal Kalkınma Potansiyelinin Değerlendirilmesi ÇOMÜ BAP
Prof. Dr. Telat KOÇ Türkiye'de Yağış Şiddetinin Zamansal ve Alansal Analizi ÇOMÜ BAP
Prof. Dr. Telat KOÇ Çanakkale'de Şehirleşme ve Fiziki Potansiyel Açısından Kullanımı ÇOMÜ BAP
Prof. Dr. Telat KOÇ Çanakkale Yerleşmesinin Durum Raporu 2003 Çanakkale YG 21 ve Çanakkale Belediyesi
Prof. Dr. Telat KOÇ Atikhisar Barajı (Çanakkale) Su Toplama ve Sulama Alanlarının Sürdürülebilir Kullanım Potansiyeli İle Sorunlarının Belirlenmesi ÇOMÜ BAP
Prof. Dr. Telat KOÇ Çanakkale'nin Ketsel Gelişimi (1462-2006) İle Fiziki Coğrafya İlişkisi

Çanakkale Kent Konseyi, Çanakkale YG 21 ve Çanakkale Belediyesi

Doç. Dr. Vedat ÇALIŞKAN Bursa'da Gecekondu Olgusu ÇOMÜ BAP
Prof. Dr. Telat KOÇ Türkiye'nin Bir Bileşeni Olarak Kar Yağışı Özellikleri ve Kar Yağışlarının Alansal ve Zamansal Değişiminin Belirlenmesi
 
ÇOMÜ BAP