Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü

Yönetim

Sıra Ad Soyad Görevi Dahili No
1 Prof. Dr. Hasan TATLI Bölüm Başkanı 22111
2 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AVCIOĞLU Bölüm Başkan Yardımcısı 22095
3 Dr. Öğr. Üyesi Beyhan ÖZTÜRK Bölüm Başkan Yardımcısı 22096
4 Mustafa ARSLAN Bölüm Sekreteri

22257 (Coğ.Böl.Sekr.)

22140 (Mat.Böl.Sekr.)