Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü

Sınıfların Akademik Danışmanları

2023 Girişli Öğrenciler için

Dr. Öğr. Üyesi Berna HEPBİLGİN

2022 Girişli Öğrenciler için

(Kayıt donduranlar ve yatay geçişle gelenler dahil)

Doç.Dr. Faize SARIŞ

2021 Girişli Öğrenciler için 

Prof. Dr. Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN

2020 Girişli Öğrenciler için 

Dr. Öğr. Üyesi Salim AZİZ

2019 Girişli Öğrenciler için

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AVCIOĞLU

2018 Girişli Öğrenciler için

Doç. Dr. Canan Zehra ÇAVUŞ

2017 Girişli Öğrenciler için

Doç. Dr. Zahide ACAR

2016 Girişli Öğrenciler için

Doç. Dr. Zahide ACAR

2015 Girişli Öğrenciler için

Doç.Dr. Faize SARIŞ

2014 ve Öncesi Girişli Normal ve

İkinci Öğretim Öğrencileri için

Doç. Dr. Faize SARIŞ

Lisansüstü Eğitim Öğrencileri için

Prof. Dr. Hasan TATLI