Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü

Bölüm Komisyonları ve Üyeleri

Komisyon veya Koordinatörlükler

Sorumlu Öğretim Üyesi veya Elemanı

Lisans Düzeyindeki İşleyişten Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Canan Zehra ÇAVUŞ

Lisansüstü Düzeyindeki İşleyişten Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AVCIOĞLU

ECTS Koordinatörü (Lisans)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AVCIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Berna HEPBİLGİN

ECTS Koordinatörü (Lisansüstü)

Doç. Dr. Zahide ACAR

Erasmus, Farabi ve Mevlana Koordinatörü

Doç. Dr. Faize SARIŞ

Dış İlişkiler Komisyonu

Doç. Dr. Faize SARIŞ (Koordinatör)

Arş. Gör. Canan KÜLEK (Üye)

ADEK ve BEK Komisyonu

Prof. Dr. Hasan TATLI
Dr. Öğr. Üyesi Salim AZİZ

Yandal-Çiftanadal Koordinatörü

Doç. Dr.  Canan Zehra ÇAVUŞ

Doktora Yeterlilik Komitesi

Prof. Dr. Hasan TATLI (Komite Başkanı)
Prof. Dr. Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN
Doç. Dr. Zahide ACAR
Doç. Dr. Faize SARIŞ
Doç. Dr. Canan Zehra ÇAVUŞ

Yatay Geçiş Komisyonu

Prof.Dr. Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN
Doç. Dr. Faize SARIŞ
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AVCIOĞLU

Burs Komisyonu

Prof. Dr. Hasan TATLI
Doç Dr. Zahide ACAR
Dr. Öğr. Üyesi Salim AZİZ

Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Hasan TATLI (Komisyon Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AVCIOĞLU
Arş. Gör. Canan KÜLEK
Arş. Gör. Canan GÜL UYGUN

Kalite Güvencesi Alt Komisyonu

Dr. Ör. Üyesi Berna HEPBİLGİN (Asil Üye)

Arş. Gör. Canan KÜLEK (Yedek Üye)

Mezun İlişkileri Koordinatörü

Doç. Dr. Zahide ACAR (Koordinatör)

Arş. Gör. Canan KÜLEK (Üye)

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğrenci Danışmanlık Komisyon Üyesi Doç. Dr. Canan Zehra ÇAVUŞ
Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörlüğü Yardımcısı Doç. Dr. Faize SARIŞ
İntibak Komisyonu

Prof. Dr. Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AVCIOĞLU

Acil Durum Planı Komisyonu

Doç. Dr. Canan Zehra ÇAVUŞ

Arş. Gör. Canan GÜL UYGUN

Arş. Gör. Canan KÜLEK

Spor Kurulu

Doç. Dr. Canan Zehra ÇAVUŞ

Arş. Gör. Canan GÜL UYGUN

Arş. Gör. Canan KÜLEK

Lisans/Lisansüstü Ders/Sınav Programları ve ÜBYS Sorumlusu

Bölüm Etkinlik Sorumlusu

Arş. Gör. Canan GÜL UYGUN

Bölüm WEB Sitesi Sorumlusu

Basın, Halk ile İlişkiler ve Sosyal Medya Sorumlusu

Bölüm Etkinlik Sorumlusu

Arş. Gör. Canan KÜLEK