Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü

Bölüm Komisyonları ve Üyeleri

Komisyon veya Koordinatörlükler

Sorumlu Öğretim Üyesi veya Elemanı

Lisans Düzeyindeki İşleyişten Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AVCIOĞLU

Lisansüstü Düzeyindeki İşleyişten Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Beyhan ÖZTÜRK

ECTS Koordinatörü (Lisans)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AVCIOĞLU
Arş. Gör. Dr. Berna HEPBİLGİN

ECTS Koordinatörü (Lisansüstü)

Doç. Dr. Zahide ACAR

Erasmus, Farabi ve Mevlana Koordinatörü

Doç. Dr. Faize SARIŞ

ADEK ve BEK Komisyonu

Prof. Dr. Hasan TATLI
Dr. Öğr. Üyesi Salim AZİZ

Yandal-Çiftanadal Koordinatörü

Doç. Dr.  Canan Zehra ÇAVUŞ

Doktora Yeterlilik Komitesi

Prof. Dr. Hasan TATLI (Komite Başkanı)
Prof. Dr. Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN
Doç. Dr. Zahide ACAR
Dr. Öğr. Üyesi Beyhan ÖZTÜRK
Doç. Dr. Canan Zehra ÇAVUŞ

Yatay Geçiş Komisyonu

Prof.Dr. Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN
Dr. Öğr. Üyesi Beyhan ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AVCIOĞLU

Burs Komisyonu

Prof. Dr. Hasan TATLI
Doç Dr. Zahide ACAR
Dr. Öğr. Üyesi Beyhan ÖZTÜRK

Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Hasan TATLI (Komisyon Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AVCIOĞLU
Arş. Gör. Canan KÜLEK
Arş. Gör. Fikriye GÜL UYGUN

Mezun İlişkileri Koordinatörü Doç. Dr. Zahide ACAR
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğrenci Danışmanlık Komisyon Üyesi Doç. Dr. Canan Zehra ÇAVUŞ
İntibak Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AVCIOĞLU

Lisansüstü Ders Programları ve ÜBYS Sorumlusu

Arş. Gör. Dr. Berna HEPBİLGİN

Lisans Ders Programları ve ÜBYS Sorumlusu

Sınav Programları ve ÜBYS Sorumlusu

Arş. Gör. Fikriye GÜL UYGUN

Bölüm WEB Sayfası Sorumlusu

Basın, Halk ile İlişkiler ve Sosyal Medya Sorumlusu

Arş. Gör. Canan KÜLEK