Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü

Prof. Dr. Telat KOÇ Fiziki Coğrafya Laboratuvarı

Bölümümüz Jeomorfolojik Analiz Laboratuvarı sedimantolojik analiz gerçekleştirmek üzere donatılmıştır. Laboratuvarımızda arazi çalışmalarından alınan örnekler üzerinde analizler yapılır. Ayrıca laboratuvar içerisinde Jeoloji Derslerinde yararlanılan Kayaç Ünitesi Bölümü bulunur. Teknik donanım olarak laboratuvar içerisinde  8 adet mikroskop, 1 adet elek makinası, 1 adet çeker ocak, 1 adet etüv, 1 adet masaüstü bilgisayar ve arazi çalışmalarında kullanılacak malzemeler (Jeolog Pusulası (3 adet) GPS (4 Adet) , şerit metre, jeolog çekici, çelik burgu gibi) bulunmaktadır. Laboratuvar Fen-Edebiyat Fakültesi A-Blokta (D-006) yer almaktadır.

 

Lab Dahili No: 22296