Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü

Kartoğrafya ve Çizim Laboratuvarı

Kartoğrafya ve Çizim Laboratuvarı
Bölümümüzde eğitim ve araştırmanın her aşamasına temel oluşturan Kartografya ve Çizim Laboratuvarı 85 m2 alandan oluşmaktadır. Yukarıda bölümümüz laboratuvar kullanım durumuyla ilgili verilen listeden de anlaşılacağı gibi, L1 ee yaygın kullanılan laboratuvar özelliği gösterir. Aşağıdaki listede L1 de bulunan araç ve gereçler gösterilmiştir. Coğrafya araştırma ve eğitiminin her aşamasının temeli basılmış ve sayısal haritaların kullanımı, yorumlanması ve yeniden üretilmesinden hareket etmesi kaçınılmaz zorunluluktur. Bu gerekçe ile, bölümümüzde ilk oluşturulan laboratuvar Kartoğrafya ve Çizim Laboratuvarı olmuştur. Kartoğrafya ve Çizim Laboratuvarı derslerin yürütülmesi yanı sıra her seviyede araştırmaların ve arazi çalışmalarının yürütülmesi için gerekli altyapıyı oluşturur.

resim405087


Malzeme listesi
COĞRAFYA BÖLÜMÜ L1 DE BULUNAN HARİTALARIN LİSTESİ

 

 

Haritanın Ölçeği Haritanın Türü Pafta Sayısı (adet)
1:25.000 Topoğrafya haritası
     
194
1:50.000 Topoğrafya haritası 92
1:100.000 Topoğrafya haritası 81
1:250.000 Topoğrafya haritası 130
1:500.000 Topoğrafya haritası 35
1:500.000 Türkiye Jeoloji haritası 31
Farklı ölçeklerde tematik duvar haritaları   20
TOPLAM   583

 

resim234950