Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü

Fiziki Coğrafya Lab

Bölümümüz Jeomorfolojik Analiz Laboratuvarı sedimantolojik analiz gerçekleştirmek üzere donatılmıştır. Laboratuvarımızda arazi çalışmalarından alınan örnekler üzerinde analizler yapılır. Ayrıca laboratuvar içerisinde Jeoloji Derslerinde yararlanılan Kayaç Ünitesi Bölümü bulunur. Teknik donanım olarak laboratuvar içerisinde  8 adet mikroskop, 1 adet elek makinası, 1 adet çeker ocak, 1 adet etüv, 1 adet masaüstü bilgisayar ve arazi çalışmalarında kullanılacak malzemeler (Jeolog Pusulası (3 adet) GPS (4 Adet) , şerit metre, jeolog çekici, çelik burgu gibi) bulunmaktadır. Laboratuvar Fen-Edebiyat Fakültesi A-Blokta (D-006) yer almaktadır.