Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü

Coğrafi Bilgi Sistemi ve Veri Analizi Laboratuarı

2. Coğrafi Bilgi Sistemi ve Veri Analizi Laboratuarı
Coğrafi Bilgi Sistemi ve Veri Analizi Laboratuarı (L2) .107 m2 alan kaplamakta ve L1 de verilen temelden hareketle veri toplama ve analiz işleri yürütülmektedir. “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Veri Analizi Laboratuarı”, Bölümümüzün yenilenmiş olan ders planları (lisans, yüksek lisans ve doktora) ile uyumlu olarak ve onları desteklemek üzere kurulmuştur. Bölümümüz ders programlarında L2 de gerçekleştirilen çalışmalar daha önceki çizelgelerde verilmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) içerikli çağdaş araştırma ve uygulamalar ile klimatolojik/meteorolojik ve istatistiksel veri analizi amaçlı çalışmaların yapılabileceği bu laboratuarın kurulması ile bir anlamda bölümümüzde yerel, ülke ve dünya bazında yapılacak olan kuramsal ve uygulamalı araştırmaların CBS ve uzaktan algılama çalışmaları ile desteklenmesinin amaçlandığı söylenebilir. Böylece, dünya genelinde her yıl yenilenen ve % 20’lik bir veri artışı olduğu kabul edilen bilimsel bilgi birikiminin daha iyi izlenmesi ve üzerinde çalışılması olanaklı olacaktır. Bölümümüz öğretim üyelerinin yapmakta olduğu ve sayısı hızla artan ulusal ve uluslararası projelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin yanı sıra, Coğrafya Bölümü öğrencilerinin mesleki birikimlerini kamu kurumlarında da değerlendirerek istihdam sağlayabilme olanakları konusunda önlerini açacak olan bu laboratuarda, ilk aşamada Çanakkale şehri için bir sayısal coğrafya veri tabanının oluşturulması amaçlanıyor. CBS ve Veri Analizi Laboratuarında, bu laboratuarın kurulma amacı doğrultusunda, aynı anda en az 35 öğrencimizin öğrenim görebileceği bir laboratuar donanımı (bilgisayar) ve yazılımları bulunmaktadır.

resim277631


L2’de Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili kullanılan yazılımlar ve destek veren kuruluşlar

 

 

Yazılım Destekleyen Firma
MapInfo 8.5 Başar Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti.
NETCAD 5.0 ULUSAL CAD ve GIS Çözümleri A.Ş
ArcGıs 9.2 İSLEM Şirketler grubu
L2 Malzeme Listesi  
  35 Adet masaüstü bilgisayar
  Projeksiyon
  A3 tarayıcı
  Yazılımlar