Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü

Stratejik Plan

.

Ekler

2021 stratejik plan değerlendirme.pdf
Cografya Strateji Planı.pdf