Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü

Kalite Güvencesi Komisyonu

Coğrafya Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Kurulu Komisyon Üyeleri

Başkan: Prof. Dr. Hasan TATLI
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AVCIOĞLU
Üye: Arş. Gör. Canan KÜLEK
Üye: Arş. Gör. Fikriye GÜL UYGUN