Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü

Ders Program Çıktı Matrisi

Lisans ve Lisansüstü Ders Program Çıktısı ve Matrisi için tıklayınız.