Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü

Akreditasyon (Accreditation)

Üniversitemiz akreditasyon belgeleri ektedir.

Ekler

Accreditation.pdf
Akreditasyon.pdf