Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü

Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Coğrafya mesleğinin her alanınında hizmet verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, özgür, demokrat kişilikli, girişimcilik kültürüyle donatılmış, uyumlu, derslere ve araştırmalara katılımı yüksek, ekip çalışmasına yatkın, etik değerleri özümsemiş, Çanakkale, Türkiye ve dünya sorunlarına ve değerlerine duyarlı ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş Coğrafyacılar yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz

Bölümümüz, Atatürk İlke ve İnkılaplarına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş değerlerine bağlı, yaratıcı ve pozitif düşünen, çalışkan, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, üretken ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden üstün nitelikli bireyler yetiştirmektedir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin vizyonu doğrultusunda, nitelikli eğitim gerçekleştiren, uluslararası düzeyde bilgi üreten, sürekli gelişen, yetiştirdiği insan ve ürettiği bilgi ile topluma katkı sağlayan, mensubu ve öğrencisi olmaktan onur duyulan bir bölüm olmaktadır.