Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü

Hakkımızda

Coğrafya Bölümünde 1994-1995 öğretim yılında lisans, 1996-1997 öğretim yılında yüksek lisans ve 2008-2009 öğretim yılında doktora programları açılmıştır. Bölüm, Beşeri ve Ekonomik Coğrafya ile Fiziki Coğrafya olmak üzere 2 Anabilim Dalından oluşmaktadır.

Coğrafya Bölümü'nün başlıca amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir:
 • Fiziksel ortamdaki doğal süreçler ile alansal ve zamansal ilişkileri bilimsel olarak araştırmak;
 • Sosyal ve ekonomik etkinliklerin alansal ve zamansal özelliklerini ortaya koymak;
 • İnsan etkinlikleri ile doğal sistemler arasındaki bağlantıları incelemek;
Coğrafya Bölümü'nün başlıca araştırma alanları ve konuları:
 • Hidrografya
 • Jeomorfoloji
 • Klimatoloji
 • Siyasi Coğrafya
 • Nüfus ve Yerleşme Coğrafyası
 • Turizm coğrafyası
 • Tarım Coğrafyası
 • Kültürel Coğrafya
 • Avrasya Coğrafyası
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
 
Öğrencilerimizin MGM, MTA, DPT, DSİ, OGM ve TÜİK gibi kamu kurumları ve çeşitli özel kuruluşlarda uygulama çalışmaları yapma olanakları bulunmaktadır. Ayrıca özel sektördeki iş olanaklarını arttırmak amacıyla, CBS'ne yönelik uygulama olanakları geliştirilmektedir. Dört yıllık lisans eğitimini tamamlayan Coğrafya bölümü mezunlarına "Coğrafyacı" ünvanı verilmektedir.