Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü

Değerlerimiz & Hedeflerimiz

Değerlerimiz

Bilimsellik, Evrensellik, Toplumsal Yararlılık, Çağdaşlık, Yaratıcılık, Katılımcılık, Akılcılık, Etik, Saygı, Sorumluluk, Duyarlılık

 

Öğretim Hedefleri

Herhangi ölçekte bir mekan ile üzerinde yaşayan insan arasındaki etkileşimden meydana gelen her türlü fiziki ve beşeri problemleri gören, anlayan ve bu problemleri dağılış, karşılaştırma, ilişki kurma ve nedensellik ilkeleriyle analiz edebilen coğrafyacılar mezun etmektir.