Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü

Lisans

Ders Planları

  • 2020 Ders Planı
  • 2014 ders planı
  • 2013 ders planı
  • 2011 ders planı
  • 2008 ders planı
  • 2001 ders planı

2020 Ders Planı 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yeni gelecek öğrenciler için geçerli olacaktır. 

Ders içerikleri için https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=q6C68UGcbO7vYiDfm!xBBx!UfsQ!xGGx!!xGGx!&culture=tr-TR linkine tıklayarak ilgili dersin içeriklerine erişilebilir.

Çift Anadal programı 


Yandal programı  (Yandal ve Çift Anadal ders çerikleri için 2008 ders içerikleri uygulanacaktır.)


Bitirme projesi formatı (Bitirme projesi formatı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez yazım yönergesine göre olacaktır) 
Tez Yazım Yönergesi

 

Ekler

2001 ders planı.pdf
2008 ders planı.pdf
2011 ders planı.xlsx
2013 ders planı.doc
2014 ders planı.pdf
2014 Seçmeli Ders Listesi.pdf
2020 Ders Planı.pdf
Çift anadal programı.pdf
Tez Şablonu.docx
Yandal programı.pdf