Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü

Jeomorfoloji Derneği - Fiziki Coğrafya Araştırmaları Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu (19-20-21 Mayıs 2017)