Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü

"Türkiye'de Orman Yangınları ile Mücadele ve Orman Yangınlarının Değerlendirilmesi" Semineri