Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü

Tez ve Makale Yazımında Microsoft Word Kullanımı Eğitimi