Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü

"Çanakkale Savaşları ve Hava Koşulları" Semineri