Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü

"Biyoçeşitlilik: Türkiye'nin Kurbağa ve Sürüngen Çeşitliliği" Semineri