Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü

"Antroposfer, Antroposen, Antropojenik Jeomorfoloji" Semineri