Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü

2022 Coğrafya Bölümü Mezuniyet Töreni