Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü

Bölüm Öğretim Üyelerinin Yeni Yayınlanan Kitap Bölümleri

Bölüm Öğretim Üyelerinin Yeni Yayınlanan Kitap Bölümleri

Doç. Dr. Vedat Çalışkan’ın yöneticiliğini yaptığı , Türkiye panayırlarını araştıran TUBITAK projesi kapsamında üretilen iki ayrı kitap bölümü (Geographical Distribution Characteristics of the Romanies making a Living from Traditional County Fairs in Turkey/Two Geographical Sections Where Traditional County Fairs Cluster in Turkey: Southern Marmara and Western Black Sea Subregions), Current Researches in Geography adlı kitapta yayınlandı.  E-BWN/Polonya yayınlarından çıkan kitabın editörlüğünü Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi Coğrafya Fakültesi Regional and Political Geography bölüm başkanı Doç.Dr. Kosyo Stoychev, IASSR Başkanı Prof.Dr. Hasan Arslan, IASSR Bşk.Yrd. M.Ali İçbay  üstlendi.
Kitabın PDF kopyalarına http://iassr2.org/?page_id=69 ve http://iassr2.org/rs/009.pdf adreslerinden ulaşılabilir.