Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü

4. SINIF 2.ÖĞRETİMLERİN DERS PROGRAMI GÜNCELLENMİŞTİR!!!

Güncellenmiş 2. Öğretim Ders Programı

4. sınıfların 2. öğretimine ait ders programında değişiklik yapılmış olup yenilenmiş ders programı ekte sunulmuştur. 

Ekler

DP2OgrGuz.pdf