Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı

UNVAN    

Adı SOYADI

Dahili No

E-Mail

 

Prof. Dr.

Hasan TATLI

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı

286 2180018 /22111

tatlicomu.edu.tr

Doç. Dr.

Zahide ACAR

286 2180018 / 22097 zacarcomu.edu.tr

Doç. Dr. 

Faize SARIŞ

286 2180018 / 22093

faizesarisgmail.com

Dr. Öğr. Üyesi

Beyhan ÖZTÜRK

286 2180018 /22096

bozturkcomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa AVCIOĞLU

286 2180018 / 22095

m_avcioglucomu.edu.tr

Arş. Gör. Dr.

Berna HEPBİLGİN

286 2180018 / 22257

bernahepbilgincomu.edu.tr