Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Dalı

UNVAN      

Adı SOYADI

Dahili No

E-Mail

Prof. Dr.

Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı

286 2180018/ 22107

sozozencomu.edu.tr

Prof. Dr.

Vedat ÇALIŞKAN

(13/b-4 ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde görev yapmaktadır.)

286 2180018 / 22108

v.caliskancomu.edu.tr

Doç. Dr. 

Canan Zehra ÇAVUŞ

286 2180018 / 22109

cekremcomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Salim AZİZ

286 2180018 / 22099

salimazizcomu.edu.tr

Arş. Gör.

Canan KÜLEK

286 2180018 / 22110

canankulekcomu.edu.tr

Arş. Gör.

Canan GÜL UYGUN

286 2180018/ 22110

fgulcomu.edu.tr